1. A fentrol.hu pontgyűjtő Játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban bárki részt vehet, aki regisztrálja magát a fentrol.hu oldalon és érvényes e-mail címet ad meg. A Játékban részt vevő (a továbbiakban: Játékos) a képek szerkesztésének megkezdésével elfogadja a Játék Játékszabályát. A Játékról és a Játékszabály elérhetőségéről a Szervező a sikeres szerkesztésről szóló visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Játékost – megjelölve a Játékban való részvétel lemondásának módját.

3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Földmérési és Távérzékelési részlegének munkatársai, alvállalkozói, valamint azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § szerinti közvetlen hozzátartozói.

4. Minden Játékos pontot kap a légifelvételek térbeli helyes elhelyezéséért azok helyesbítésének nehézségi fokának függvényében. A konkrét értékek a képek szerkesztésénél kerülnek megjelenítésre (1-11).

5. A Játék időtartama: 2018. október 1. 00:00. órától – 2018. november 30. 24:00. óráig. Ezt követően a képek helyes elhelyezéséért továbbra is pontokat lehet kapni, de ezek nem jogosítanak fel Játékban való részvételre – újabb Játék meghirdetéséig. A Játékba csak azok a légifelvételek térbeli helyes elhelyezéséért kapott pontok számítanak bele, melyek jóváhagyásra vagy átsorolásra kerülnek az oldal adminisztrátora által (továbbiakban: sikeres georeferálás). A Játékba az ezen időszak alatt szerkesztett és mentett képekért kapott pontszámok számítanak bele, függetlenül attól, hogy a szerkesztések mikor kerültek jóváhagyásra. A játék végeredményét a Szervező a Játék lezárulta után legkésőbb 2018. december 4-ig a fentrol.blog.hu oldalon közzéteszi és a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti azokat a Játékosokat, akik ajándékcsomagra vagy műhelylátogatásra jogosultak.

6. A Játék során a 15 legmagasabb pontszámot elérő Játékos ajándékcsomagot kap.

7. Közülük az első 8 legtöbb pontot elérő Játékos műhelylátogatásra is jogosulttá válik a Szervező Bosnyák téri székházába a Játékosok értesítésekor megjelölt időpontban. A Játékos akkor is jogosult az ajándékcsomagra, ha a műhelylátogatáson nem tud részt venni.

8. Azok, akik legalább 150 db képet sikeresen georeferáltak, szintén lehetőséget kapnak a műhelylátogatáson való részvételre, de ha pontjaik alapján nem kerülnek be a 15 legmagasabb pontszámot elérők közé, úgy ajándékcsomagra nem lesznek jogosultak.

9. A Játék időtartamának félidejekor a Játék állását (a Játékban résztvevők által aktuálisan elért pontszámokat és georeferált képek számát) a Szervező a fentrol.blog.hu oldalon legkésőbb a félidőt követő 5 munkanapon belül közzéteszi.

10. Az ajándékcsomagot a Játékosok a Játék végeredményének közzétételét követő 30 napon belül személyesen vehetik át ügyfélfogadási időben (munkanapokon 8:30 és 12:30 között), a Szervező ügyfélszolgálatán (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), vagy ugyanezen időpontot követő 10 napon belül e-mail útján megküldött kérésükre postai úton kapják meg, magyarországi kézbesítési cím esetén. A postaköltség a Szervezőt terheli. Amennyiben a címzett a megjelölt határidőn belül nem veszi át az ajándékcsomagot személyesen, vagy nem jelzi a postai kézbesítés iránti igényét, úgy jogosulatlanná válik az ajándékcsomagra.

11. Az ajándékcsomagok másra át nem ruházhatók, készpénzre vagy más ajándékra nem válthatók.

12. A Játékosok adatainak kezelése a fentrol.hu Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően történik.