1. A fentrol.hu pontgyűjtő Játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Szervező).


2. A Játékban bárki részt vehet, aki regisztrálja magát a fentrol.hu oldalon és érvényes e-mail címet ad meg. A Játékban részt vevő (a továbbiakban: Játékos) a képek szerkesztésének megkezdésével elfogadja a Játék Játékszabályát. A Játékról és a Játékszabály elérhetőségéről a Szervező a sikeres szerkesztésről szóló visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Játékost – megjelölve a Játékban való részvétel lemondásának módját.


3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya munkatársai, alvállalkozói, valamint azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § szerinti közvetlen hozzátartozói.


4. Minden Játékos pontot kap a légifelvételek térbeli helyes elhelyezéséért azok helyesbítésének nehézségi fokának függvényében. A konkrét értékek a képek szerkesztésénél kerülnek megjelenítésre (1-10).


5. A Játék időtartama: 2017. május 1. 00.00. órától – 2017. június 30. 24.00. óráig. Ezt követően a képek helyes elhelyezéséért továbbra is pontokat lehet kapni, de ezek nem jogosítanak fel Játékban való részvételre – újabb Játék meghirdetéséig. A Játékba csak azok a légifelvételek térbeli helyes elhelyezéséért kapott pontok számítanak bele, melyek jóváhagyásra kerülnek az oldal adminisztrátora által. A Játékba az ezen időszak alatt szerkesztett és mentett képekért kapott pontszámok számítanak bele, függetlenül attól, hogy a szerkesztések mikor kerültek jóváhagyásra. Ennek megfelelően a végeredményt a Szervező a Játék lezárulta után a fentrol.hu oldalon közzéteszi és értesíti azokat a Játékosokat, akik ajándékcsomagot kapnak.


6. A Játékon a 15 legmagasabb pontszámot elérő játékos ajándékcsomagot kap.


7. A Játék időtartama alatt a 8 legtöbb pontot elérő Játékos, illetve azok, akik legalább 100 db képet georeferáltak, műhelylátogatást nyernek a Szervező Bosnyák téri székházába a Szervező által meghirdetett időpontban. Az ajándékcsomagra való jogosultság a műhelylátogatáson való részvételtől független.


8. A Játék időtartamának félidejekor a játék állását (a Játékban résztvevők által aktuálisan elért pontszámokat) a Szervező a fentrol blogon legkésőbb június 6-ig közzéteszi.


9. Az ajándékcsomagot a Játékosok a Játék végeredményének közzétételét követő 30 napon belül személyesen vehetik át ügyfélfogadási időben, a Szervező ügyfélszolgálatán (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), vagy ugyanezen időpontot követő 10 napon belül e-mail útján megküldött kérésükre postai úton kapják meg, magyarországi kézbesítési cím esetén. A postaköltség a Szervezőt terheli. Amennyiben a címzett a megjelölt határidőn belül nem veszi át az ajándékcsomagot személyesen, vagy nem jelzi a postai kézbesítés iránti igényét, úgy jogosulatlanná válik az ajándékcsomagra.


10. Az ajándékcsomagok másra át nem ruházhatók, készpénzre vagy más ajándékra nem válthatók.


11. A Játékosok adatainak kezelése a fentrol.hu Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően történik.